قیمت های باشگاه مشتریان و App

!توجه!

  1. هر شعبه اضافی +یک میلیون تومان می باشد.
  2. باشگاه تحت وب بادامین .com ششصد تومان اضافه می گردد.
  3. ماژول های اضافه بسته به نوع وکارایی به هزینه اضافه می گردند.

قیمت های سایت

هرزبان اضافه
+60%

!توجه!

 

  1.  وبسایت بادامین .com ششصد تومان اضافه می گردد.
  2. درصورت عدم ارسال اطلاعات کافی از مشتری شرکت ندای فراهان آریاجوابگو نمی باشد.